Veredus Blue snow shampoo 500ml
Loading...

Veredus Blue snow shampoo 500ml

299kr

7 på lager

Loading...

Produktbeskrivelse

Blue Snow Skimmelschampo från Veredus.
Extra starkt schampo som är perfekt för skimlar. Ger pälsen tillbaks sin naturliga färg, glans och lyster. Tänk på att skölja ur ordentligt.

Användning:Blöt pälsen, applicera schampot på flera områden med en svamp och massor i. Låt sjunka in och skölj noggrant. Använd alltid medföljande handskar. Varning: undvik kontakt med ögonen.

OBS: Irriterar huden och kan orsaka allvarliga ögonskador. Ha förpackningen eller etiketten nära till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd plasthandskar/ögonskydd/ansiktsskydd.

Vid kontakt med ögonen- Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går. Fortsätt att skölja. Kontakta genast presentinformationscentral eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.